Regulamin

Sklep Internetowy www.strefa-laptopow.pl szanuje prawa użytkowników sklepu. Zależy nam, aby każdy, kto odwiedza tę witrynę, znał jej regulamin. Zachęcamy do zapoznania się z naszym Regulaminem sklepu. Postanowienia umów mniej korzystnych dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. Wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o Prawach Konsumenta.

SPIS TREŚCI

1.      DEFINICJE

2.      POSTANOWIENIA OGÓLNE

3.      USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

4.      REALIZACJA ZAMÓWIENIA

5.      ODSTĄPIENIE OD UMOWY i ZWROTY

6.      REKLAMACJE

7.      GWARANCJA

8.      OPROGRAMOWANIE

9.      POSTANOWIENIA KOŃCOWE

I.                    DEFINICJE

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu

Sprzedający/Gwarant – RAFKOM Rafał Przybyłowicz z siedzibą w mieście Kraków, ul. Garbarska 24, 31-131 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 5471366884 , REGON: 380175481

Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego

Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym strefa-laptopow.pl

Rejestracja – dostarczenie danych osobowych w celu założenia Konta oraz akceptacja przetwarzani danych w celach realizacji zamówienia przez Sprzedającego i firmami współpracującymi, jak również w celach marketingowych

Subskrypcja – dobrowolne dostarczenie danych osobowych w celu otrzymywania informacji o nowościach i wyprzedażach/w celach marketingowych

Konto – profil z indywidualnym loginem i hasłem stworzony po wykonaniu czynności rejestracji.

Towar – produkt wystawiony na sprzedaż w Sklepie internetowym.

Newsletter – informacja dostarczana drogą elektroniczną w celu otrzymania przez Klienta informacji o nowościach i wyprzedażach prowadzonych w sklepie

Koszyk – narzędzie, za którego pośrednictwem Klient może złożyć zamówienie

II.                 POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem strefa-laptopow.pl

2.2. Przed dokonaniem czynności Rejestracji oraz Zamówienia, Klient ma obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem

2.3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.4. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.strefa-laptopow.pl prowadzony jest przez firmę RAFKOM Rafał Przybyłowicz z siedzibą w mieście Kraków 31-131, ul. Garbarska 24 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 5471366884 , REGON: 380175481, adres poczty elektronicznej sklep@strefa-laptopow.pl lub biuro@strefa-laptopow.pl

2.5. Zdjęcia towarów, opisy, znaki i inne elementy witryny są własnością firmy RAFKOM Rafał Przybyłowicz i mają charakter reklamowy. Wykorzystywanie ich bez zgodny właściciela jest zabronione i może skutkować konsekwencjami prawnymi. Właścicielowi firmy przysługują prawa majątkowe i prawa autorskie do zdjęć, opisów towarów, znaków i innych elementów witryny szybkilaptop.pl.

2.6. Sprzedającyzapewnia Klientowipoprawność́ działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: Microsoft Edge 81.0.416.64 lub nowsza, Google Chrome 81.0.4044.113 lub nowsza, Apple Safari 8.0.6 lub nowsza, Firefox 77.0.1 lub nowsza. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie przeglądarek może mieć́ wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu  uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu, należy je wszystkie wyłączyć́. Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768.

2.7. Sprzedawca zapewnia poprawne działanie towarów poleasingowych czyli używanych, chyba, że treść ogłoszenia stanowi inaczej. Sprzedawca udziela Klientowi gwarancję przez okres 6 lub 12 miesięcy od daty widniejącej na dokumencie sprzedaży, chyba, że treść ogłoszenia stanowi inaczej.

2.8. Klient przed wydaniem sprzętu w ramach gwarancji w celu dokonania naprawy powinien we własnym zakresie stworzyć kopię zapasową danych z dysku twardego lub innego nośnika przechowującego dane. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, aplikacji i oprogramowania.

2.9. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne.

2.10.                   Kupujący ma dostęp do niniejszego regulaminu w każdym momencie za pośrednictwem linku umieszczonego w stopce strony głównej „Regulamin sklepu”

III.              USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

3.1. W sklepie internetowym strefa-laptopow.pl Klient może skorzystać z Rejestracji w celu założenia Konta Klienta.

3.2. Założenie Konta jest czynnością dobrowolną i upoważnia do zakupu Towarów w Sklepie Internetowym.

3.3. W celu założenia konta należy podać następujące dane: adresat Pan/Pani, imię, nazwisko, e-mail, hasło. Wymagana jest również akceptacja ogólnych warunków użytkowania oraz polityki prywatności.

3.4. Akceptacja wszystkich zgód podczas Rejestracji „Akceptuję ogólne warunki użytkowania i politykę prywatności”, „Otrzymuj oferty od naszych partnerów” i „Zapisz się do newsletter”

jest jednoznacznym wyrażeniem zgody na otrzymywanie oferty handlowej od RAFKOM Rafał Przybyłowicz i podmiotów z firmą związanych na adres e-mail podany przez Klienta na podstawie ustawy o świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. Z 2002 r., Nr 144, poz.1204)

3.5. Konto założone w procesie Rejestracji jest własnością Klienta. Założenie i prowadzenie Konta jest nieodpłatne.

3.6. Klient w każdej chwili ma prawo do usunięcia Konta Klienta. W tym celu należy wysłać wiadomość mailową z danymi konta na adres biuro@strefa-laptopow.pl

3.7. W sklepie internetowym streafa-laptopow.pl Klient może skorzystać z Subskrypcji do Newslettera w celu otrzymywania informacji o nowościach i wyprzedażach. Subskrypcja jest jednoznacznym wyrażeniem zgody na otrzymywanie oferty handlowej od RAFKOM Rafał Przybyłowicz i podmiotów z firmą związanych na adres e-mail podany przez Klienta na podstawie ustawy o świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. Z 2002 r., Nr 144, poz.1204).

3.8. W celu skorzystania z subskrypcji należy podać swój adres e-mail oraz zaakceptować ogólne warunki użytkowania i politykę prywatności.

IV.              REALIZACJA ZAMÓWIENIA

4.1. Złożenie zamówienia można dokonać za pośrednictwem Konta oraz jako Gość. Po dodaniu produktu do Koszyka strona automatycznie przekierowuje Klienta do formularza z danymi koniecznymi do złożenia zmówienia.

4.2. Klient potwierdza zawartość Koszyka, akceptuję cenę i specyfikację Towaru, podaje adres dostawy, wybiera formę dostawy oraz płatności.

4.3. Zamówienie wykonane przez Klienta przy użyciu Konta jest wyrażeniem woli klienta na zawarcie umowy i zapłaty za towar. Momentem zawarcia umowy kupna – sprzedaży jest potwierdzenie przez obsługę Sklepu wykonania zamówienia.

4.4. W celu zmiany zamówienia należy wysłać maila z informacją o zmianie na adres sklep@strefa-laptopow.pl lub biuro@strefa-laptopow.pl W momencie przyjęcia Zamówienia do realizacji Klient może mieć utrudnioną możliwość zmiany Zamówienia. Obsługa Sklepu oraz Sprzedawca dokona wszelkich starań, aby, umożliwić Klientowi wprowadzenie zmian do momentu wysyłania towaru.

4.5. Klient ma prawo do zamówienia z inną specyfikacją w tym celu należy skontaktować się z obsługą sklepu drogą mailową/telefoniczną lub skorzystać z filtrów specyfikacji przy danej ofercie.

V.                ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROTY

5.1. Podstawą do zwrotu towaru jest dowód zakupu w postaci Faktury VAT lub paragonu fiskalnego wraz z kartą gwarancyjną.

5.2. Kupujący ma prawo do zwrotu towaru bez podania przyczyny na swój koszt w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy.

5.3. Kupujący jest zobowiązany do powiadomienia firmy RAFKOM Rafał Przybyłowicz w formie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy. Oświadczenie od odstąpienia od umowy można przesłać drogą elektroniczną na e-maila sklep@strefa-laptopow.pl Następnie KUPUJĄCY ma obowiązek zwrotu kompletnego towaru wraz z dowodem zakupu i kartą gwarancyjną w ciągu kolejnych 14 dni od dostarczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5.4. Kupujący jest zobowiązany do zabezpieczenia przesyłki z towarem z wykorzystaniem oryginalnej folii bąbelkowej i opakowania. W przypadku nie dysponowania oryginalnym opakowaniem należy zgłosić ten fakt drogą elektroniczną expertpunkt@gmail.com i uzgodnić formę zabezpieczenia towaru w trakcie wysyłki.

5.5. Zwrócony towar nie powinien nosić śladów użytkowania. Można go sprawdzić tak jak w sklepie stacjonarnym np. obejrzeć lub włączyć. Jeśli wystąpią większe ślady użytkowania Sprzedający ma prawo obniżyć kwotę, którą wypłaci za zwrot.

5.6. W przypadku uszkodzenia sprzętu Kupujący ma prawo do 12 miesięcznej gwarancji. Warunki gwarancji określa karta gwarancyjna dołączona do laptopa. Gwarancja door-to-door na koszt Sprzedającego dotyczy tylko i wyłącznie produktów kupionych przez stronę internetową. Towar zakupiony w sklepie stacjonarnym należy reklamować stacjonarnie w sklepie.

5.7. Zwrócony towar powinien być kompletny: laptop, bateria do laptopa, zasilacz. Sprzedający ma prawo obniżyć kwotę, którą wypłaci za zwrot w przypadku niekompletnego zwrotu towaru.

5.8. Obniżenie kwoty, którą wypłaci Sprzedający za zwrot towaru może mieć miejsce w następujących przypadkach:

1.      Uszkodzeń mechanicznych i nieprawidłowego działania urządzeń wynikającego z tych uszkodzeń i wywołanych przez nie wad;

2.      Uszkodzeń i wad powstałych w transporcie;  Eksploatacji urządzeń w warunkach nie odpowiadających warunkom określonym w otrzymanej instrukcji;

3.      Uszkodzeń powstałych w wyniku nadmiernej eksploatacji urządzenia, niedbałości KUPUJĄCEGO lub jego niewiedzy;

4.      Stosowanie materiałów eksploatacyjnych i środków konserwujących innych od zalecanych przez producenta;

5.      Ingerencji osób trzecich, podlegającej na naprawach, przeróbkach lub naruszeniu plomb firmowych / w przypadku dysków twardych uszkodzenia taśmy aluminiowej uszczelniającej dysk, uszkodzenia bocznych powierzchni dysków i uszkodzeń lub pęknięć złączy konektorowych dysku;

6.      Wadliwego działania urządzeń na skutek przypadków losowych niezależnych od warunków eksploatacji /pożar, wzrost napięcia w sieci energetycznej/;

7.      Zagubienia karty gwarancyjnej oraz dokumentu zakupu lub dokonania zmian przez osoby niepowołane;

8.      Niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją montażu urządzenia;

9.      Uszkodzeń powstałych w wyniku używania oprogramowania – w szczególności operacji nadgrywania BIOS.

Kontakt z firmą RAFKOM Rafał Przybyłowicz: adres korespondencyjny Garbarska 24, 31-131 Kraków, telefon +48 514 355 540, email: sklep@strefa-laptopow.pl lub biuro@strefa-laptopow.pl Dodatkowe dane kontaktowe znajdują się na stronie strefa-laptopow.pl oraz strefa-laptopow.pl/about_us.html.

Dane adresowe do zwrotu towaru: Strefa Laptopów, ul. Garbarska 24, 31-131 Kraków

VI.              REKLAMACJE

9.1  Klient ma prawo do reklamacji.

9.2  Podstawą do reklamacji towaru jest dowód zakupu w postaci Faktury VAT lub paragonu fiskalnego wraz z kartą gwarancyjną.

9.3  Kupujący jest zobowiązany do powiadomienia firmy Strefa Laptopów o zamiarze reklamacji towaru.

9.4  Reklamowany kompletny towar należy przesłać na adres Garbarska 24, 31-131 Kraków, numer telefonu 514355540

9.5  Układ klawiatury o standardach innych niż US Qwerty nie jest wadą produktu i nie podlega reklamacji. Klawiatura jest wyposażona w europejskie naklejki.

9.6  W przypadku uszkodzenia z winy dostawcy należy podjąć następujące kroki:

1.      Klient powinien skontaktować się ze Sprzedającym i poinformować go o całej sytuacji.

2.      Klient powinien sprawdzić kompletność i stan fizyczny towaru w obecności kuriera. W przypadku zauważenia wad wynikających z dostawy, klient powinien wypełnić protokół szkody wraz z kurierem. Klient jak i kurier powinni podpisać się na protokole. Wypełnienie protokołu jest konieczne w celu roszczeń na korzyść klienta.

VII.           GWARANCJA

7.1  KUPUJĄCY jest zobowiązany do powiadomienia firmy RAFKOM Rafał Przybyłowicz, o niesprawności urządzenia niezwłocznie po ujawnieniu się jego wady, nie później jednak niż w ciągu jednego miesiąca od dnia jej wykrycia. W celu realizacji przysługujących uprawnień gwarancyjnych KUPUJĄCY musi okazać: Fakturę lub dowód zakupu, oraz kartę gwarancyjną – dokładny opis uszkodzenia.

7.2  Wybór sposobu usunięcia wady należy do firmy RAFKOM Rafał Przybyłowicz , który może usunąć wadę przez naprawę lub wymianę elementu w całości. Wadliwe podzespoły i elementy przechodzą na własność RAFKOM Rafał Przybyłowicz. Firma ma prawo również zrekompensować  klientowi wadę poprzez zwrot pieniędzy za uszkodzoną cześć, podzespół lub element.

7.3  Gwarancją pełną objęte są podstawowe elementy bazowe komputera tj. płyta główna, procesor, pamięci, dysk twardy, karty graficzne oraz matryca LCD z wyłączeniem uszkodzeń mechanicznych. Gwarancji nie podlega: wentylatory CPU, głośniki, klawiatura oraz inne materiały eksplotacyjne.

7.4  Gwarancją objęty jest tylko zakupiony sprzęt komputerowy – nie są objęte gwarancją usterki oprogramowania systemowego Windows.

7.5  Gwarancja rozruchowa 30 dni udzielana jest na  baterię do laptopa oraz  zasilacz.

7.6  Strefa Laptopów dokona naprawy w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia reklamacji. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli usunięcie wady wymaga nadzwyczajnego nakładu pracy, bądź zastosowania niedostępnych w w/w terminie podzespołów, prze czym firma dołoży należytej staranności, aby wadę usunąć w możliwie najkrótszym czasie.

7.7  W razie nieskuteczności kolejnych napraw tego samego urządzenia / czy podzespołu wchodzącego w skład zestawu komputerowego/ firma jest zobowiązana do wymiany tego samego bądź zbliżonego, identycznych lub wyższych parametrach eksploatacyjnych.

7.8  Urządzenie uważa się obciążone wadą produkcyjną, jeżeli nie spełnia funkcji określonych przez producenta w instrukcji obsługi oraz nie jest możliwa jego eksploatacja zgodnie z przeznaczeniem, a przyczyna niesprawności wynika z jego wewnętrznych wad.

7.9  W razie nieskuteczności kolejnych napraw tego samego urządzenia / czy podzespołu wchodzącego w skład zestawu komputerowego/ firma jest zobowiązana do wymiany tego samego bądź zbliżonego, identycznych lub wyższych parametrach eksploatacyjnych. Warunkiem skorzystania z gwarancji jest wypełnienie protokołu serwisowego.

7.10                     W przypadku braku opisu uszkodzenia, firma zastrzega sobie prawo obciążenia NABYWCY kosztami przeglądu. Koszty związane z testowaniem sprzętu jeśli uszkodzenie wynikło z winy UŻYTKOWNIKA ponosi ON sam, a sprzęt zostaje zwrócony bez naprawy. Dotyczy to również sytuacji, kiedy sprzęt okazał się sprawny lub rodzaj uszkodzenia nie jest objęty gwarancją.

7.11                     Firma RAFKOM Rafał Przybyłowicz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń wynikłe z przyczyn innych niż wady w nich tkwiące. Gwarancja nie obejmuje też prawa KUPUJĄCEGO do domagania się zwrotu utraconych zysków związanych z uszkodzeniem urządzenia oraz strat związanych z utratą danych na dysku twardym.

7.12                     Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za dane zapisane na dysku twardy, które uległy utraceniu w skutek uszkodzenia komputera.  Uszkodzenia urządzeń wynikające z innych przyczyn niż wady urządzenia nie są objęte gwarancją

7.13                     Gwarancja door-to-door na koszt Sprzedającego dotyczy tylko i wyłącznie produktów kupionych przez stronę internetową. Towar zakupiony w sklepie stacjonarnym należy reklamować stacjonarnie w sklepie.

7.14                     Sposób postępowania przy gwarancji door-to-door:

1.         Kupujący jest zobowiązany powiadomić sprzedającego drogą elektroniczną sklep@strefa-laptopow.pl o woli skorzystania z gwarancji. Sprzedający zamawia kuriera na swój koszt pod wskazany adres przez Klienta. Kupujący jest zobowiązany wyłącznie do odpowiedniego zapakowania produktu i dołączenie do niego dowodu zakupu w postaci Faktury VAT lub paragonu fiskalnego wraz z kartą gwarancji.

2.         Kupujący jest zobowiązany do zabezpieczenia przesyłki z towarem z wykorzystaniem oryginalnej folii bąbelkowej i opakowania. W przypadku nie dysponowania oryginalnym opakowaniem należy zgłosić ten fakt drogą elektroniczną expertpunkt@gmail.com i uzgodnić formę zabezpieczenia towaru w trakcie wysyłki.

3.         Wysyłany towar z tytułu gwarancji powinien być kompletny: laptop, bateria do laptopa, zasilacz. 

Sprzedawca nie ma obowiązku dostarczenia nabywcy zastępczego sprzętu na czas dokonania naprawy. Dane do wysyłki

Strefa Laptopów ul. Garbarska 24, 31-131 Kraków

VIII.        OPROGRAMOWANIE

8.1 Firma RAFKOM Rafał Przybyłowicz sprzedaje wyłącznie legalne oprogramowanie.

IX.              POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

9.2  Sprzedawca ma prawo zmienić Regulamin.

9.3  Sprzedawca dokłada wszelkich starań by usługi przez niego świadczone były na najwyższym poziomie. Sprzedawca nie może wykluczyć czasowego zatrzymania Sklepu w szczególnych przypadkach jak konieczność konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu, modernizacji, rozbudowy, awarii, problemów technicznych, zmiany serwera, zmiany operatora.

Scroll to Top
Przewiń do góry